תוצאות מבחני מיצ"ב בהוד השרון: בית הספר המוביל – רמות שובו

תוצאות מבחני המיצ"ב מראות כי: בתי הספר המוביל בהוד השרון הוא רמות שובו

https://hodhasharon.mynet.co.il/local_news/article/m_285841