ילדכם עולים לכיתה א‘?

רוצים לרכוש כלים ומיומנות?

הזמינו ערכת מוכנות לכיתה א׳

לפיתוח אינטלגנציה רגשית ולימודית ללא עלות*

חלוקת חוברות ניתן לקבל בביה"ס

עיבוד חזותי

חשיבה מתמטית

מודעות פונולוגית

מיומנות גרפומוטורית