פתיחת הרישום

ברשת בתי הספר והגנים של 'שובו' - להורים שרוצים יותר!

לקראת שנת הלימודים הבאה, צרו קשר ובוא להכיר

עיבוד חזותי

חשיבה מתמטית

מודעות פונולוגית

מיומנות גרפומוטורית